Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu ” se prezintă!

Cultură, Evenimente

Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu ” se prezintă!

Începând cu data de 1 septembrie 2018, secțiile Bibliotecii Județene ” I.G. Bibicescu” au suferit o serie de modificări, totul pentru a asigura accesul utilizatorilor la tot fondul de documente .
Astfel, Secția Sala de Lectură ” I. G. Bibicescu ” și-a reluat locul în incinta Palatului Culturii ” Teodor Costescu ” , momentan accesul la fondul de carte nefiind permis utilizatorilor din cauza inventarului care se desfășoară, acesta fiind o condiție obligatorie pentru verificarea integralitatii și stării de conservare a acestuia, având în vedere ca fodul a stat depozitat timp de opt ani. Acest fond este cel donat de Ioan Gheorghe Bibicescu, fiind cel cu care a luat ființă Biblioteca Judeteana ” I.G Bibicescu”, în anul 1921.
Tot în incinta Palatului Culturii a fost transferat și fondul Secției Împrumut Carte Străină care, în momentul în care va fi aranjat pe rafturi, va fi accesibil utilizatorilor pentru împrumutul la domiciliu.
Secția Împrumut Copii se afla în Casa Pogany, din str. Stefan Odobleja, nr. 59.
Secția are un fond de carte accesibil copiilor cu vârste până în 15 ani.
Secția Împrumut Literatură și Artă se afla în str. Traian, nr. 85, et. 1. Momentan, aceasta secție inventariază fondul de documente, astfel că accesul publicului nu este permis până la finalul acestui an.
Secția Împrumut Andrei Stoianovici se afla în str. Horia, nr. 2, oferind spre împrumut la domiciliu un fond enciclopedic de documente.
Secția Împrumut Casa Tineretului se află în incinta Casei Tineretului, str. Crișan, nr. 25 ( et. 1) oferind pentru împrumutul la domiciliu un fond enciclopedic de documente.
Secția Împrumut Crihala se afla în spațiul din str. Crișan, nr. 84, oferind spre împrumut la domiciliu un fond enciclopedic de documente.
Secția Împrumut Știință și Tehnică se afla în spațiul din str. Crișan, nr. 84 oferind spre împrumut cărți din domeniile științei și tehnicii .
Fondul de documente al Secției Sala de Lectură ” Teodor Costescu ” a fost transferat în Casa Pogany, str. Stefan Odobleja, nr 59. Fiind parțial accesibil publicului în ultimii 8 ani, o parte din fond fiind încă împachetat, acesta necesită inventariere urgentă, astfel că va fi inaccesibil utilizatorilor pe tot parcursul anului 2019.
Cum acest fond cuprinde documente care se regăsesc, majoritatea, în toate secțiile de împrumut ale Bibliotecii, în perioada cât această secție va fi închisă, vom îndruma utilizatorii spre secțiile unde se găsesc documentele solicitate.
Secția Patrimoniu a Bibliotecii Județene cuprinde un număr de 1344 de cărți, la care accesul se face numai pentru pregatirea lucrărilor doctorale sau a cercetărilor științifice. Studiul acestui fond de carte se face în prezența bibliotecarului, în condiții care să nu afecteze starea de conservare, cu avizul scris al managerului instituției.
Accesul în toate secțiile, precum și al serviciilor Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu ” este GRATUIT pentru toți locuitorii județului Mehedinți, sau din afara acestuia.
Programul este de luni pana vineri, între orele 9.00-17.00

Post a comment